Aktualności

Coraz więcej osób niestosujących się do obostrzeń

Data publikacji 16.04.2021

Policjanci Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie z dużym niepokojem obserwują znaczący wzrost liczby podejmowanych interwencji wobec osób, przebywających na terenie Lotniska Chopina, które nie stosują się do obowiązujących obostrzeń w związku ze stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Osoby łamiące obowiązujące przepisy w tym zakresie nie mogą liczyć na taryfę ulgową ze strony lotniskowych mundurowych. Sprawcy przestępstw i wykroczeń swoim zachowaniem powodują bardzo poważne zagrożenie epidemiologiczne narażając na utratę zdrowia lub nawet życia inne osoby.

W pierwszym kwartale tego roku policjanci KPPL Warszawa Okęcie podjęli 326 interwencji wobec osób przebywających na terenie Lotniska Chopina, które nie stosowały się do obowiązujących obostrzeń. W tym okresie lotniskowi funkcjonariusze odnotowali 54 przestępstwa polegające na złamaniu zasad izolacji domowej, 147 wykroczeń w związku ze złamaniem nałożonej kwarantanny oraz 125 wykroczeń polegających na niestosowaniu się do obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Policjanci informują, iż nie jest możliwy wylot z Lotniska Chopina osób, które łamią zasady izolacji bądź kwarantanny. Osoby niestosujące się do zasad izolacji są zatrzymywane przez funkcjonariuszy i niejednokrotnie trafiają do policyjnej izby zatrzymań, zdarzają się przypadki stosowania środków zapobiegawczych w postaci zakazu opuszczania kraju lub nawet aresztu. Wobec 147 sprawców wykroczeń, którzy złamali zasady kwarantanny policjanci stosowali postępowanie mandatowe. Natomiast wobec osób niestosujących się do obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej funkcjonariusze KPPL Warszawa Okęcie nałożyli 76 mandatów, wystosowano 7 wniosków o ukaranie do Sądu oraz zastosowano 42 pouczenia.

Policjanci apelują o odpowiedzialne zachowanie. Osoba, która uzyska pozytywny wynik na obecność COVID-19 automatycznie zostaje objęta izolacją bądź kwarantanną co oznacza absolutny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Nawet jeżeli taka osoba przejdzie kolejny test, który da wynik negatywny, nie jest automatycznie zwolniona z obowiązkowej izolacji lub kwarantanny. Wobec osób, które nie stosują się do postanowień decyzji o izolacji bądź kwarantanny, wyciągane są surowe konsekwencje. O takich ujawnianych przypadkach policjanci informują służby sanitarne, które mogą nałożyć wysoką karę finansową. Ponadto za przestępstwo z art. 165§1 kk tj. sprowadzenie niebezpieczeństwa poprzez powodowanie zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenie choroby zakaźnej kodeks karny przewiduje od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Natomiast w związku z nieprzestrzeganiem kwarantanny lub niestosowaniem się do obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, funkcjonariusze będą prowadzić czynności wyjaśniające w związku z wykroczeniem z art. 116 kw. Mandat za takie wykroczenie może wynosić nawet 1000 zł. Apelujemy również do świadków o zdecydowaną reakcję w sytuacji gdy widzimy osobę łamiącą nałożoną na nią izolację lub kwarantannę.

Pamiętajmy! Nie przestrzegając izolacji domowej bądź kwarantanny oraz niestosując się do obowiązku zakrywania ust i nosa, narażamy życie i zdrowie innych osób! Respektujmy prawo, respektujmy obowiązujące ustawy oraz rozporządzenia - to nasze wspólne dobro!