Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z Lotniska Chopina uczestniczyli we wspólnych działaniach kontrolnych

Data publikacji 24.10.2017

W dniu dzisiejszym policjanci z komisariatu na Lotnisku Chopina uczestniczyli we wspólnych działaniach kontrolnych prowadzonych wobec kierowców świadczących usługi przewozu osób.

Poza mundurowymi z lotniska w działaniach kontrolnych uczestniczyli także funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Celno-Skarbowego, a także przedstawiciele Biura Administracji i Spraw Obywatelskich  m.st. Warszawy. Podczas działań kontrolnych sprawdzono i skontrolowano 111 kierowców i pojazdów. W 12 przypadkach stwierdzono brak wymaganej licencji na przewóz osób, w 8 brak wymaganej kasy fiskalnej, a w 9 przypadkach wykonywanie przewozów okazjonalnych pojazdem   niespełniającym kryteriów konstrukcyjnych określonych w przepisach. Ponadto w 1 przypadku kontrolujący stwierdzili wykonywanie przewozu taksówką pojazdem niezgłoszonym do licencji

W wyniku przeprowadzonych działań skierowano 11 wniosków o ukaranie do sądu, nałożono 28 mandatów karnych na łączną sumę 6.000 zł, odholowano dwa pojazdy. Jednemu z kontrolowanych kierowców zatrzymano prawo jazdy, a pięciu dowód rejestracyjny. W 26 przypadkach funkcjonariusze stwierdzili brak stosownego identyfikatora, z czego 23 bez zdanego egzaminu.

Wobec 8 kierowców, którzy wykonywali usługi transportu drogowego osób bez wymaganej licencji zostaną wszczęte postępowania administracyjne zagrożone karą 10 tys. zł.

 

MJ