Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Na Terminalu Towarowym Cargo odbyły się działania pod kryptonimem ,, Patrol"

Data publikacji 18.10.2018

W dniu 17 października 2018 roku na terenie Cargo Lotniska Chopina przy ul. Wirażowej 15, zostały przeprowadzone ćwiczenia dowódczo-sztabowe dla podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń I Alarmowania ( KSWSiA), w tym funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji, BOA KGP, SPAP w Warszawie, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń oraz Państwowej Agencji Atomistyki.

W dniu 17 października 2018 roku zostały przeprowadzone ćwiczenia, które miały na celu sprawdzenie działań Policji, jako jednego z elementów KSWSiA oraz doskonalenie umiejętności policjantów w dziedzinie współdziałania z pozostałymi podmiotami systemu odpowiedzialnego za działania reaktywne i ratownicze w warunkach zagrożenia skażeniami i skażeń. Ćwiczenia zostały przeprowadzone w warunkach porównywalnych do rzeczywistych, przez co pozwoliły na realne zaprezentowanie niebezpieczeństw i zagrożeń , z jakimi mogą spotkać się interweniujący policjanci. Sprawdzone zostały mechanizmy i procedury współdziałania w sytuacjach wystąpienia rozległych zagrożeń skażeniami chemicznymi, biologicznymi przy zaangażowaniu wybranych podmiotów KSWSiA.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było to uzupełnienie procesu szkolenia teoretycznego policjantów o ćwiczenie praktyczne. Zasadniczym celem działań było kształtowanie i utrwalanie nawyków skutecznego działania, doskonalenia umiejętności w zakresie przygotowania oraz dowodzenia siłami policyjnymi, a także organizowania pracy zespołowej i wzajemnego współdziałania różnych rodzajów służb. Ponadto ćwiczenia te pozwoliły na sprawdzenie stopnia przygotowania do wykonywania działań przez zobligowane do tego służby i instytucje w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

jgw