Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia służb państwowych na wypadek pozostawienia niebezpiecznego pakunku w postaci tak zwanej brudnej bomby

Data publikacji 02.10.2019

Kilka dni temu na terenie bazy paliw lotniczych Orlen Aviataion odbyło się międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach projektu „Zwiększona gotowość do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia pierwszych reagujących” w ramach programu Unii Europejskiej Internal Security Fund – Police. W ćwiczeniach udział wzięli funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Biura Śledczego, ratownicy, strażacy i pracownicy ochrony. Obserwatorami ćwiczenia byli eksperci zajmujący się problematyką CBRN z Poski, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Chorwacji.

Scenariusz ćwiczenia przewidywał podłożenie ładunku wybuchowego połączonego z zagrożeniem biologicznym i chemicznym w strategicznej przestrzeni publicznej. Celem przedsięwzięcia było sprawdzenie przygotowania komórek interwencyjnych, sprawność koordynacji działań różnych służb zaangażowanych w rozpoznanie i neutralizację zagrożenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Działaniami służb dowodził podinsp. Mariusz Tkacz, Zastępca Komendanta Komisariatu Portu Lotniczego Warszawa Okęcie, na miejscu był również Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Marek Chodakowski.

 

Zagrożenia CBRN łączące atak terrorystyczny z użyciem tzw. brudnej bomby są we współczesnym świecie jednymi z najtrudniejszych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa. Likwidacja zagrożenia gdzie ładunkowi wybuchowemu towarzyszą materiały chemiczne, biologiczne bądź promieniotwórcze wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej metod zapobiegania i ochrony podczas likwidacji zagrożenia oraz gotowości wielu służb do reagowania w takiej sytuacji kryzysowej. Udział w tego rodzaju ćwiczeniach pozwala na zdobycie dodatkowego doświadczenia osiągniętego w warunkach rzeczywistych oraz umożliwia wypracowanie właściwych zachowań oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość.