Aktualności

Odprawa roczna w Komisariacie Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.

Data publikacji 11.02.2020

W czwartek w Komisariacie Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie odbyła się odprawa podsumowująca działania lotniskowych policjantów w ubiegłym roku, podczas której omówiono efekty pracy funkcjonariuszy w roku 2019 oraz przedstawiono priorytety na rok 2020.

Spotkanie odbyło się na sali odpraw Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Uczestniczyli w nim policjanci, pracownicy cywilni oraz kierownictwo tutejszej jednostki. Na początku odprawy Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji podkom. Tomasz Milewski złożył meldunek Komendantowi Komisariatu mł. insp. Sławomirowi Suchanowi.

 

Komendant omówił zagadnienia dotyczące struktury jednostki oraz jej stanu ewidencyjnego, a także przedstawił efekty pracy funkcjonariuszy Wydziału Prewencji oraz Wydziału Kryminalnego. Mł. insp. Sławomir Suchan podkreślił znaczący wzrost wykrywalności przestępstw niemal we wszystkich kategoriach za co podziękował policjantom Wydziału Kryminalnego. Komendant zauważył, iż policjanci KPPL Warszawa Okęcie wypracowali w ubiegłym roku satysfakcjonujące wyniki pomimo nowych zadań związanych z realizacją konwojów zagranicznych oraz zatrzymań osób poszukiwanych międzynarodowymi listami gończymi.. Komendant podziękował również funkcjonariuszkom Zespołu Wykroczeń za zaangażowanie w jakże trudne sprawy dotyczących uprowadzeń rodzicielskich, które miały miejsce w ubiegłym roku. Następnie zwrócił uwagę na wysokie zaangażowanie policjantów w dbanie o bezpieczeństwo pasażerów korzystających z Portu Lotniczego. Przedstawione zostały priorytety Komendanta Głównego Policji na rok 2020 oraz przedsięwzięcia, które przyjdzie realizować policjantom w przyszłym roku. Omówiona została również współpraca ze służbami państwowymi i lotniskowymi, które dbają o bezpieczeństwo pasażerów i pracowników lotniska.

 

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie podinsp. Mariusz Tkacz, który podkreślił wagę prewencyjnej obecności policjantów w rejonie służbowym oraz wpływ każdej podejmowanej przez nich interwencji na bezpieczeństwo lotniska. Zastępca Komendanta pozytywnie ocenił pracę lotniskowych policjantów, podziękował im za dobre wyniki i zaangażowanie w dotychczasową służbę oraz nakreślił kierunki działania komisariatu na przyszły rok.

 

Na zakończenie Komendant KPPL mł. insp. Sławomir Suchan w związku z jego odejściem na emeryturę z dniem 14 lutego podziękował za 3 lata współpracy swojemu Zastępcy podinsp. Mariuszowi Tkaczowi oraz wszystkim obecnym. Następnie Komendant podsumował spotkanie roczne dziękując jego uczestnikom za poniesiony wysiłek i dobrą pracę.