Aktualności

Podziękowania za wsparcie przy organizacji uroczystości z okazji 50-lecia utworzenia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie

Data publikacji 07.10.2020

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Okęcie oraz kadra kierownicza, policjanci i pracownicy cywilni naszej jednostki serdecznie dziękują Prezesowi Fundacji Wsparcia Policjantów oraz Przewodniczącemu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów za wsparcie przy organizacji uroczystości z okazji 50-lecia utworzenia KPPL Warszawa Okęcie.

1 października w foyer przed Białą Salą Pałacu Mostowskich odbyła się uroczystość z okazji 50. rocznicy utworzenia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. W ramach jubileuszu otwarto wystawę poświęconą historii komisariatu. W wyjątkowym spotkaniu uczestniczyli: Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie mł. insp. Mariusz Tkacz, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie nadkom. Ewa Kaim, a także komendanci komisariatów specjalistycznych oraz byli komendanci KPPL Warszawa Okęcie. W uroczystym spotkaniu wziął także udział nadkom. Mariusz Wasilewski przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Nie zabrakło również policjantów komisariatu oraz delegacji emerytowanych funkcjonariuszy naszej jednostki.

Uroczystość odbyła się przy wsparciu Pana Mirosława Bednarskiego Przewodniczącego Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Stołecznej Policji oraz Pani Renaty Rogalskiej Prezes Fundacji Wsparcia Policjantów. Za pomoc, życzliwość i ofiarność serdecznie dziękujemy.