Wydział Kryminalny - Wydziały - Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału Kryminalnego kom. Remigiusz Bodnar

 tel.: 0-22 603 63 29; 0-22 650 25 71

Wydział Kryminalny realizuje zadania Komisariatu w zakresie wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń oraz prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa kryminalne i inne. Inicjuje i podejmuje działania procesowe jak i operacyjne mające na celu zwalczanie i zapobieganie przestępczości między innymi przez:
- ujawnianie przestępstw i wykrywanie ich sprawców w drodze czynności operacyjnych i dochodzeniowo śledczych oraz prowadzenie pracy operacyjnej z wykorzystaniem metod, form i środków określonych odrębnymi przepisami,
- wykonywanie czynności dochodzeniowo śledczych na miejscu zaistniałego przestępstwa, wykroczenia lub innego zdarzenia,
- zbierania i zabezpieczenia śladów, dowodów i informacji o przestępstwach (zdarzeniach) oraz ich sprawcach, celem uzyskania materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych,
- współdziałanie z prokuraturą, sądem i innymi organami ochrony porządku prawnego,
- współpracę w Wydziałem Kryminalnym, Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym, a także innymi komórkami służby kryminalnej Komendy Stołecznej Policji oraz innymi jednostkami Policji,
- podejmowanie działań zapobiegawczych, zmierzających do ograniczenia przestępczości i zjawisk jej towarzyszących we współpracy z instytucjami poza policyjnymi,
- organizowanie i prowadzenie działań w zakresie poszukiwań osób i rzeczy.