Wydział Kryminalny - Wydziały - Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie

Wydział Kryminalny

Naczelnika Wydziału Kryminalnego

kom. Łukasz Tetkowski-Koc

tel. 47 72 363-29; 47 72 016-10

 

Sekretariat Wydziału

tel.: 47 72 025-71

Wydział Kryminalny realizuje zadania Komisariatu w zakresie wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń oraz prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa kryminalne i inne.

Inicjuje i podejmuje działania procesowe jak i operacyjne mające na celu zwalczanie i zapobieganie przestępczości między innymi przez:

  • ujawnianie przestępstw i wykrywanie ich sprawców w drodze czynności operacyjnych i dochodzeniowo śledczych oraz prowadzenie pracy operacyjnej z wykorzystaniem metod, form i środków określonych odrębnymi przepisami,
  • wykonywanie czynności dochodzeniowo śledczych na miejscu zaistniałego przestępstwa, wykroczenia lub innego zdarzenia,
  • zbierania i zabezpieczenia śladów, dowodów i informacji o przestępstwach (zdarzeniach) oraz ich sprawcach, celem uzyskania materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych,
  • współdziałanie z prokuraturą, sądem i innymi organami ochrony porządku prawnego,
  • współpracę w Wydziałem Kryminalnym, Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym, a także innymi komórkami służby kryminalnej Komendy Stołecznej Policji oraz innymi jednostkami Policji,
  • podejmowanie działań zapobiegawczych, zmierzających do ograniczenia przestępczości i zjawisk jej towarzyszących we współpracy z instytucjami poza policyjnymi,
  • organizowanie i prowadzenie działań w zakresie poszukiwań osób i rzeczy.