Wydział Prewencji - Wydziały - Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Mariusz Jaśkowski tel.: (22) 603 66 42, (22) 650 28 95 Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji podkom. Piotr Hanus tel. (22) 650 25 73, (22) 603 64 49

 

W skład Wydziału Prewencji wchodzą:

 • Ogniwa Patrolowo Interwencyjne,
 • Ogniwo Ruchu Drogowego,
 • Zespół d/s Wykroczeń.
 • Zespół Organizacji Służby
   

Ogniwa Patrolowo Interwencyjne jak również Ogniwo Ruchu Drogowego w ramach wykonywanych zadań służbowych czuwają nad zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na podjazdach przed terminalami Międzynarodowego Dworca Lotniczego Warszawa Okęcie jak również na drogach dojazdowych. Ponadto uczestniczą w prowadzonych zabezpieczeniach delegacji państwowych i rządowych oraz w prowadzonych zabezpieczeniach linii lotniczych zagrożonych aktami terroru, zabezpieczają miejsca kolizji i wypadków na drogach publicznych i wewnętrznych, biorą czynny udział w zabezpieczeniach miejsc pozostawionych bagaży i innych niebezpiecznych pakunków. Ponadto realizują zabezpieczenia podczas awaryjnych lądowań samolotów, wykonują konwoje osób zatrzymanych.

Wydział Prewencji prowadzi ścisłą współpracę z następującymi instytucjami:
 

 • Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy,
 • Biurem Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
 • Inspekcją Transportu Drogowego,
 • Okręgowym Inspektoratem Dozoru Technicznego,
 • Działem Bezpieczeństwa Portu Lotniczego,

 •