Wydział Prewencji - Wydziały - Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji

kom. Piotr Hanus

tel. (22) 650-28-95, (22) 603-66-42 lub (22) 603-01-75

 

z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji

podkom. Tomasz Milewski

tel. (22) 650-48-62, (22) 603-01-79

W skład Wydziału Prewencji wchodzą:

  • Ogniwa Patrolowo Interwencyjne
  • Ogniwo Ruchu Drogowego
  • Zespół d/s Wykroczeń.
  • Zespół Organizacji Służby

Ogniwa Patrolowo Interwencyjne jak również Ogniwo Ruchu Drogowego w ramach wykonywanych zadań służbowych czuwają nad zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na podjazdach przed terminalami Międzynarodowego Dworca Lotniczego Warszawa Okęcie jak również na drogach dojazdowych. Ponadto uczestniczą w prowadzonych zabezpieczeniach delegacji państwowych i rządowych oraz w prowadzonych zabezpieczeniach linii lotniczych zagrożonych aktami terroru, zabezpieczają miejsca kolizji i wypadków na drogach publicznych i wewnętrznych, biorą czynny udział w zabezpieczeniach miejsc pozostawionych bagaży i innych niebezpiecznych pakunków. Ponadto realizują zabezpieczenia podczas awaryjnych lądowań samolotów, wykonują konwoje osób zatrzymanych.

Wydział Prewencji prowadzi ścisłą współpracę z następującymi instytucjami:
 

  • Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy
  • Biurem Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
  • Inspekcją Transportu Drogowego
  • Okręgowym Inspektoratem Dozoru Technicznego
  • Działem Bezpieczeństwa Portu Lotniczego